کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

غلبه کردن مردان بر هرزه نگاریهای همجنسگرایی : از ریشه برداشتن منشاء وسوسه

نویسنده: رابرت برنان             [زمینه مقاله: روانشناسی ، اعتقادات مسیحیت]

 

مقالات

گرایش به همجنس

برداشتن لقب همجنسگرایی

غلبه کردن مردان بر هرزه نگاریهای همجنسگرایی

اوشو - همجنسگرایی خنثی ، دگرجنسگرایی خیلی مفید

برخی ادراکات اشتباه در مورد گرایش به همجنس

 التیام بخشیدن به زخمهای پدری

گرسنگی پدرانه

به ندرت من مردی را دیدم که در زمینه درمان روانی گرایش به همجنس با مساله هرزه نگاری چالش نداشته باشد. اگر من این سئوال را بپرسم که " آیا شما میخواهید که بر عادت خود غلبه کنید؟" در بیشتر موارد جواب بله است. هنگامیکه درمان ادامه پیدا میکنه اغلب ما متوجه میشویم که یک عشق پنهان برای هرزه نگاری وجود دارد که یک وابستگی عاشقانه خیلی مشکل است برای اینکه رها شود.

ما نمی توانیم اینچنین فردی را به خاطر این وابستگی عاشقانه محکوم کنیم ، اما ما باید بیشتر تحقیق کرده و معنی این گرایشات و اینکه چرا آنها اینقدر قوی هستند را بیابیم. ما باید راز منشاء وسوسه را کشف کرده اگر ما می خواهیم رفتار را تغییر دهیم. اگر ما فقط بر روی خودداری کار کنیم بدون اینکه به منشاء وسوسه بپردازیم ، در این حالت ما یک بد خدمتی در حق کسانی که بهبودی را انتخاب کرده اند انجام داده ایم. من خیلی مردان نومید را دیده ام که درخواست کمک کرده اند ، به منابع خوبی مثل گروه های پشتیبان پیوسته اند ، ولی هنوز تغییر کافی را تجربه نکرده اند. این منابع مفید هستند مادامیکه آنها بهمراه تحقیقات احساسی باشند بدین منظور که ریشه وسوسه را پیدا کرده و آن را رفع کنند.

برای اینکه شدت چالشی را که مردان با گرایش به همجنس در این رابطه داشته اند را محترم بشماریم ،شما یک روش ساده یک دو سه مرحله ای را برای بهبودی نخواهید خواند. راه حل ساده نیست و اغلب کار عمیقی را می طلبد برای اینکه به نتیجه برسد . در حالیکه این ثبات قدم یک کار خیلی سخت است اما خیلی امکان پذیر نیز میباشد ، خیلی از مردان به شکل موفقیت آمیزی بر اعتیاد به هرزه نگاری با عنایت خداوند و طی مدت زمان لازم هر روزه غلبه میکنند. این کار عمیق میتواند با انجمن هایی مثل "آبهای زنده" و یا روان درمانی بوسیله یک متخصص در زمینه بهبودی گرایش به همجنس انجام شود.

لطفا توجه داشته باشید که من اطلاعاتی را درباره گرایش به همجنس و گرایش به هرزه نگاری ارائه می کنم زیرا اینها به شدت به یکدیگر وابسته اند و همیشه به شکل همزمان عمل می کنند. توصیف من از مردانی که با گرایش به همجنس و هرزه نگاری چالش دارند مشخصه یکسانی دارد ، ولیکن آنها مشکل هر شخصی را توصیف نمی کنند. این بدین معنی است که تغییرات بسیاری در قیاسهای من وجود دارد به خاطر اینکه هر فردی متفاوت و بی نظیر است.

چرا گرایش به همجنس پر جذبه است؟

یک مردی به من گفت وقتیکه او در کنار مردانی است که جذاب و نیرومند هستند ، او حس میکند که آنها بر او اقتدار دارند. هر چیزی که مرد نیرومند بگوید به گونه ای بر درمانجو تاثیر میگذاره که به اون یک احساس خوشایند میده بدین منظور که بتواند توجه مرد نیرومند را به خودش جلب کنه. این یک نوع ناخودآگاه تائید شخصی است که در آن فرد سعی میکند همانند یک مرد احساس قوی داشته باشد. ما میتوانیم به سادگی بگوئیم که با تعامل با مردان قدرتمند ما قدرتمند خواهیم شد ، حداقل به شکل موقت. وقتیکه این نیازهای اساسی کشف میشوند ، از قبیل نیاز به مورد تائید قرار گرفتن ، اینجاست که ما در حال رویارویی با منشاء وسوسه هستیم.

این مثال واقعی معمولا در هرزه نگاری با خیال پردازی بارها تجربه میشود. خیال پردازی قدرت ذهن است برای اینکه نمادهایی از عشق ایجاد کند.

هدف ما این است که قدرت این وسوسه ها را پراکنده بکنیم با درک اینکه هر مردی با هرزه نگاری در جستجوی چه چیزی از مرد دیگر است. حسرت معمولا لغتی است که اغلب ما استفاده میکنیم برای اینکه این گرایشات را شرح بدهیم زیرا درمانجو در تلاش برای کسب چیزی از قدرت پنهان و آشکاری است که او در تصویر مرد قدرتمند پیدا می کند. چه چیزی خیلی جذاب است؟ این ممکن است کسب قدرت مردانگی از مرد دیگری باشد. وقتیکه درمانجویان یاد بگیرند که خودشان را به عنوان یک مرد قوی جدا از جنسی سازی مساله با مردان دیگر پیدا کنند در این حالت آنها میتوانند یک تجربه مفیدی از مردانگی داشته باشند و دیگری نیازی به هرزه نگاری برای پر کردن خلاء مردانگی خود ندارند.

چه چیزی در مورد یک مرد وجود دارد که آنقدر مست کننده میشود؟

آیا این ظاهر فیزیکی و چهره جذاب اون است. آیا این رفتار سهل انگارانه و راحت اون است. آیا این اعتماد به نفس اون و یا به عبارت ساده تر این حقیقت است که اون تماس چشمی و توجهی دارد که متمرکز و صادقانه است؟ این مرد اغلب در لحظه زندگی میکند و اعتماد به نفس مردانه ای را از خود می تراود که برای بعضی مردان تعجب آور میباشد. در حضور او بودن برای کسانی که او را جذاب می یابند همانند یک مواد مخدر نشئه کننده است.

درمانجو اغلب این احساس را دارد که او همانند یک پسر کوچکی است که بوسیله یک مردی احاطه شده است که او را بدون قید و شرط می پذیرد. پذیرش بدون قید و شرط یک خلاء بزرگی است که بواسطه پدرش در حین سالهای رشد برآورده نگردید ، بنابراین پسر احساس میکند که یک یتیم احساسی در جستجوی مردی است که به او عشق بورزد. به خاطر اینکه مردی که در تصویر هرزه است میتواند یک پدری باشد که او جویایش بوده است ، نگاه کردن به هرزه یک راه مصنوعی برای پیدا کردن پدر نماد است. درمانجو میتواند یک تصوری ایجاد کند که به او اجازه میدهد اعتقاد داشته باشد که تصویر هرزه یک پدر نماد مهربان است که او در اشتیاقش بوده است ، یک تصویر خیالی که از نظر جنسی بر انگیزاننده است.

" به او غبطه بخور " : رشد مردانگی کامل نشده

روشی که یک مرد با گرایش به همجنس میتواند برای کاهش سطح اعتیادش به هرزه نگاری از آن استفاده کند این است که او کیفیاتی را که در مردان دیگر جذاب می یابد را بشناسد. آن کیفیات بخشهای از مرد جذاب هستند که مرد درمانجو در تلاش است که بواسطه جذب شدنش آنها را برای خود داشته باشد.

من اغلب درمی یابم که مردان بیشتر شخصیتهای با اعتماد به نفس را میخواهند. صحنه ای که اغلب توسط درمانجویان من توصیف میشود از جایی است که در یک رستوران یک مرد و زن در سر یک میز نشسته و با هم اوقات خوشی دارند. درمانجوی من جذب مردی است که آرام ، سهل انگار و مطمئن از خودش به اندازه کافی است برای اینکه با یک زن باشد. او هویت خودش را مثل زن میدونه که مرد جذاب را تحسین میکنه و توجه جدانشدنی اون را می طلبه .

هدف این است که این خصوصیات را بشناسیم که درمانجو برای خودش میخواهد و متوجه شویم که این خصوصیات نماینده نیازهای واقعی برآورده نشده درمانجو است. برای مثال ، جذب یک مرد با اعتماد به نفس شدن بدین معنی است که ما اعتماد به نفس شخصی خودمان را آرزو میکنیم. اعتماد به نفس شخصی و اعتماد به نفس مردانه مورد نیاز است. به عبارت دیگر ، ما میتوانیم بگوئیم که نیازهای ما بواسطه گرایشهای ما ابراز میشوند. کاهش هرزه نگاری وقتی حاصل میشود که ما بتوانیم نیازهای ریشه ای خودمان را بشناسیم و آنها را از راههای سالم برآورده سازیم. یک برآورده سازی سالم باید فراگیر ، پذیرفتنی و با روابط متعالی باشد که به شکل جنسی در نیامده باشند.

هرزه نگاری همجنسخواهانه یک رویا پردازی مردی است که به مرد جذابی نیاز دارد تا اینکه استفاده کننده از هرزه نگاری را به عنوان یک مرد کامل بکند. من اغلب از این مردان می پرسم که از چه چیزی آنها بیشترین لذت را درباره هرزه نگاری می برند. جواب آنها این است که وقتی به هرزه نگاری نگاه میکنند آنها احساس میکنند که پذیرفته شده اند. آنها احساس میکنند که همنشین فردی مثل خودشان شده اند ، کسی که آنها را حقیقتا میفهمد و بنابراین احساس قابل قبول بودن پیدا میکنند.

ریشه این نیاز که به عنوان یک مرد پذیرفته بشوند به دوران کودکی بر میگردد. در حالیکه من دلایل همجنسگرایی را ترسیم نمیکنم اما یک درصد زیادی از مردان در یک سن پائین بوسیله پدرشان طرد شدند. آن طرد شدن یک زخمی را ایجاد کرده است که این مردان در تلاش بوده اند تا اینکه این زخم را با موافقت و عشق مردان دیگر از زمان کودکی التیام بخشند. وقتیکه ما بتوانیم با این مسائل صلح بکنیم که باعث شد یک پسر طرد شده و بنابراین در سطح رشد بعنوان یک پسر بچه گیر بکنه در آنوقت ما اغلب مشاهده میکنیم که نیاز به هرزه نگاری کاهش پیدا میکند. این مساله واقعاً ً  با ریشه های هرزه نگاری روبرو میشود.

صلح چیست ؟ صلح به شکلهای گوناگونی امکان پذیر است. بعضی اوقات این به شکل صحبت کردن درباره رنج برای اولین بار با یک شخص مورد اعتماد ، بخشیدن کسی ، مواجه شدن با یک پدر به گونه ای که او روحیه پسرش را جریحه دار کرده و نمونه های دیگر است. صلح برای هر کس متفاوت است.

رفتن به ماورای اعتیاد

مردان به ماوراء اعتیاد میروند وقتیکه آنها یک انتخاب آگاهانه انجام میدهند که از یک چرخه اعتیاد آور که خودش را تکرار میکنه به انتخابهای دانسته حرکت کنند تا اینکه مردانگی خودشون را رشد بدهند. برای مثال اعتماد به نفس خودشون را تقویت بکنند. وقتیکه ما در اعتماد به نفس شخصی رشد میکنیم کشش ما به مردان کاهش یافته و نیاز به هرزه نگاری کاهش خواهد یافت.

اما چطور اعتماد به نفس ما افزایش پیدا میکنه؟ افراد اغلب میتوانند به گذشته رفته و بپرسند " چه تجربیاتی در زندگی داشتم که اعتماد به نفس مرا کاهش داد؟" یک مرد به من گفت که هر وقت او سعی میکرد به پدرش کمک کند تا اینکه علفها را بچیند ، پدرش از اون انتقاد میکرد اگر اون این کار را عالی انجام نمیداد. بعد از چندین اتفاق ، پسر اعتماد به نفس خودش را در اینکه میتونه پدرش را خشنود کنه از دست داد. در آن نقطه بود که اون از راضی کردن مردان دست برداشت چرا که این غیر ممکن به نظر می رسید. او یک برداشت کلی از تجربه اش با پدرش کرد و نتیجه گیری کرد که همه مردان با او ناشکیبا خواهند بود و اون نخواهد تونست که آنها را راضی و خشنود بکنه. برای این مرد ، اون نیاز داشت تا با پدرش صحبت بکنه درباره اینکه چقدر این قضیه آسیب رسان بوده و اینکه بالاخره پدرش را ببخشه. او نیاز داشت که خودش را ببخشه برای اینکه نتونسته بود در سطح استاندارد پدرش عمل کنه ، که از اول غیر واقعی بود.

روش دیگری برای اینکه یک مردی بتواند اعتماد به نفسش رشد کند این است که خود را همنشین مردان دیگری قرار دهد که پذیرش خود را برای آنچه او هست نشان دهند. کلیسا یک محیط پیشنهادی است که خداوند برای این پشتیبانی قرار داده است. متاسفانه ، موفقیت مردان در کلیسا ( در توجه کردن به یکدیگر) در بهترین حالت خیلی کمرنگ است. ما نیاز نداریم که چیزهای خوب را با آشغال بیرون بریزیم بلکه نیاز داریم مردانی را انتخاب بکنیم که به اندازه کافی پخته هستند تا با افرادی که مشکل دار هستند شکیبا بوده و بر این مساله توجه بکنند که او کیست به جای اینکه توجه به این بکنند که چقدر خوب او عمل میکند. این میتواند در یک مفهوم با شفافیت کمتر نیز اتفاق بیفتد.

من یک درمانجو داشتم که به عنوان یک سرآشپز در نیویورک آموزش دیده بود. تیم آشپزی اون مردانی بودند که او را خیلی مثل خودشون میدونستند و می پذیرفتند و همیشه اون را به عنوان بخشی از تیم تشویق میکردند. تیم کار خوبی از خودش در یک محیط موفق نشان می داد. این مرد نتیجه گرفت که (در انتهای تجربه اش) این مردان دقیقا اون را دوست داشتند و بنابراین اون اعتماد به نفسش به عنوان یک مرد رشد پیدا کرد. این یک بهبودی واقعی است و یک خاطره احساسی بزرگ که میتونه دائما به اون برگرده و اون را به خاطر بیاره.

بهبودی یک سطح جدید از مسئولیت را برای فرد میپذیرد. رشد کردن و بالغ شدن به این معنی است که ما این مسئولیت را به عهده بگیریم که در جهت حل آسیبهایی که از طریق دیگران در زندگی مان بر ما وارد شده کار کنیم. هیچ کس به نزد ما نمی آید و این کار را برای ما انجام نمی دهد ، خصوصا پدران ما . در حالیکه پدر ممکن است مسئول رنجمان باشد ، ما مسئول هستیم تا فرایندی را شروع کنیم تا اینکه از اون رها بشیم. درمانجو تنها کسی است که میتواند کنترل تغییر برای خودش را داشته باشد. در این مرحله ما در حال همکاری با مسیح برای یافتن بهبودی هستیم.

انتخاب برای اینکه رها شویم

درک منشاء و معنی گرایش به تنهایی ما را از هرزه نگاری رها نخواهد ساخت. برای رهایی از هرزه نگاری ما بایستی به این نتیجه برسیم که این برای ما خوب نیست. آیا شما واقعاً  اعتقاد دارید که هرزه نگاری در زندگیتان به یک مرگ احساسی ، ارتباطی و معنوی منجر میشود؟ جدا از همه افراد دیگر و توقعات آنها از شما ، آیا شما انتخاب میکنید که از هرزه نگاری برای هیچ کس و فقط برای خودتان رهایی یابید؟ به عبارت دیگر ، اگر هیچ شخص دیگری در کنار شما نبود که برایش مهم باشد که شما هرزه نگاری میکنید یا نه ، آیا در این حالت شما از هرزه نگاری پرهیز میکردید به خاطر اینکه این شما را از یک زندگی کامل باز میدارد؟ بیشتر مردانی که من این سئوال را از آنها پرسیدم صادقانه پاسخ دادند که "خیر."

این آزمایش اراده شخص است برای اینکه معین شود آیا ما واقعاً  مشتاق هستیم برای اینکه هرزه نگاری را برای سلامت بیشتر رها کنیم که همانا روبرو شدن با نیازهای احساسی مان است. اگر شما جواب "خیر" دادید این پایان سفر نمی باشد ، بلکه شروع یک فرصت است. این فرصت این است که شما "بله" را انتخاب کنید. شما یک انتخاب دارید برای اینکه کنترل زندگی خود را به دست بگیرید. شما مسئول انتخاب خود برای طلبیدن هرزه نگاری هستید. هیچ فردی تا به حال از هرزه نگاری رهایی نیافته است مگر اینکه این انتخاب را فقط برای خودش انجام داده باشد. به طور معکوس ، خیلی مردانی که به هرزه نگاری بازگشته اند در حال تلاش برای تغییر هستند با این هدف که در نهایت برای فردی قابل قبول بشوند یا اینکه از دست کسی راحت بشوند.

اگر شما جواب "خیر" دادید من شما را تشویق میکنم که در طلب مولایمان باشید و از او بخواهید که اشتیاق شما را تغییر دهد به گونه ای که در جستجوی روبرو شدن با نیازهای خود از یک راه سالم و مقاومت در برابر هرزه نگاری باشید. یک مرد این انتخاب را انجام داد و عمل اون قطع سرویس اینترنتی در خونه اش را شامل شد. مرد دیگری تصمیم گرفت که کامپیوترش را در یک مکان عمومی در خانه استفاده کند بدین منظور که اون هرگز در خفا نباشد. مردی که واقعاً  میخواهد از هرزه نگاری رهایی یابد یک مرد مصمم است ، که حاضر است هر کار ضروری را انجام دهد برای اینکه خودش را از معرض هرزه نگاری دور نگه دارد.

مردی که انتخاب نکرده است که خود را از هرزه نگاری جدا سازد میگوید که چنین اقدامات مصمّمی  خیلی افراطی هستند. او به شکل پیوسته نیازش را به کامپیوترش عقلا توجیه میکند و اعتقاد دارد که او میتواند خودش را کنترل کند. او میتواند خودش را کنترل کند تا اینکه میلش زیاد شود و بعد اون به یک نشئه اعتیادی لغزش پیدا میکند و نیاز به آسایش احساسی پیدا میکند. اون بحث میکند که اون میتواند از هرزه نگاری رهایی یابد و هنوز از کامپیوترش استفاده میکند برای اینکه به هرزه نگاری دسترسی داشته باشد.

اراده انسانی شبیه یک درب هیجانی در درون ما وجود دارد. اگر ما آگاهانه انتخاب کنیم که از هرزه نگاری به هر قیمتی که شده اجتناب کنیم در اون وقت درب احساسی محکم بسته میشود. این بدین معنی نمی باشد که ما هرگز لغزش نخواهیم داشت. اگر ما هرزه نگاری را به شکل یک راز پنهان نگه داریم و اقدامات عمدی برای جدا ساختن خودمان از اون انجام ندهیم در این حالت درب احساسی هنوز باز است و ما ادامه میدهیم تا به هرزه نگاری دسترسی داشته باشیم. بیشتر مردانی که پیوسته سیکل هرزه نگاری و تجربه استمناء را ادامه میدهند حسرت این بخش از چرخه اعتیاد را میخورند که در آن عهد کردند که هرگز از هرزه نگاری استفاده نکنند. این با یک عمل اراده انسانی تفاوت دارد.

عمل اراده انسان برای اجتناب از هرزه نگاری در لحظاتی اتفاق می افتد که ما تامل کرده و درباره زندگیمون و آنچه واقعاً  انتخاب میکنیم ، فکر میکنیم : یک زندگی آزادانه یا یک زندگی همراه با اسارت. مردی که با اراده انتخاب میکند تا از هرزه نگاری اجتناب کند قلبا متوجه میشود که تنها راهی که میتواند یک زندگی راضی کننده داشته باشد این است خودش را از هرزه نگاری رهایی بخشد. او مشتاق است که تسلیم شده برای اینکه مسئول باشد درحالیکه از نرم افزار covenant Eyes (چشمان متعهد) و یا دیگر نرم افزارها که او را از هرزه نگاری منع میکند ، استفاده میکند. او کنترل دسترسی به هرزه نگاری را رها میکند زیرا او می پذیرد که او نمیتواند خودش را هنگامیکه در بیشترین حالت آسیب پذیریست کنترل کند.

سفر بهبودی از هرزه نگاری همجنسخواهانه احتیاج به ریشه یابی منشاء وسوسه ها دارد. منشا شامل رنج ، نومیدی ، عدم پذیرش و زخمهای پدرانه ای است که برای سالها پوشیده بوده است. وقتیکه ما به ماورای رفتار ظاهری میرویم و ریشه رنجها را آشکار میکنیم ، ما میتوانیم سالهایی را که با احساسات منفی کنار آمدیم و از هرزه نگاری بعنوان مرحمی استفاده کردیم را منقرض بکنیم. ما با تغییر اراده مان برای انتخاب تغییر شروع میکنیم. ما ماوراء شرایط خودمون را میبینیم و اعتقاد داریم که حتی اگر ما فکر میکنیم که شرایط ما درمان ناپذیر است ، ولی یک علاج و راهی برای اون وجود دارد. همانگونه که یک نجات دهنده بعنوان عیسی مسیح وجود دارد ، یک راهی وجود دارد برای اینکه از هرزه نگاری رهایی یابیم.

هرگز دست از تلاش برندار !

منبع:

http://www.covenanteyes.com/2009/01/26/men-overcoming-homosexual-pornography-rooting-out-the-source-of-temptation-part-1

 

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید