کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

چه اتفاقی می‌افتد وقتیکه یک پسر از نظر فیزیکی به رشد یک مرد بالغ می‌رسد اما در حین رشد بعضی تجربیات و روابطی را که به او کمک می‌کند تا به مردانگی کامل دست پیدا کند را جا می‌اندازد؟ بسیاری از این پسرها گرایشات همجنسگرایی پیدا می‌کنند ؛ بعضی از آنها ممکن است گرایشات دگرجنسگرایی داشته باشند اما فاقد یک حس واقعی از مردانگی هستند. آلن مدینگر در "رشد مردانگی" برای این مردان و افرادی که نگران آنها هستند می‌نویسد.

آلن مدینگر در "رشد مردانگی" درباره رهایی خودش از همجنسگرایی و رشد مطمئن و راحت مردانگی‌اش می‌نویسد. و از این جهت به دیگران در مورد رشد مردانگی‌شان امیدواری می‌دهد. برای این مردان با گرایش همجنسگرایی چنین رشدی ضروری است اما اغلب اوقات در فرایند بهبودی مورد چشم‌پوشی قرار گرفته است.

"آلن مدینگر یکی از پیشوایان حقیقی نهضت "همجنسگرای-سابق" مسیحی است. با تحمل سختیهای بسیار بصیرتی با ارزش به او در زندگی عنایت می‌شود. در "رشد مردانگی" خواننده این شانس را پیدا میکند تا با آنچه آلن درباره خصوصیت‌های شخصیتی یک مرد پخته می‌داند آشنا شود و همینطور اینکه چطور یک مرد قدمهای عملی را باید بردارد تا اینکه تا انتهای پتانسیل خود به شکل کامل رشد کند و در پایان با این حقیقت روبرو می‌شویم که مردانگی واقعی چیزی است که ما می‌بخشیم. من اکیدا این کتاب امیدبخش را به عنوان راهنما به هر درمانجویی که اعتقاد دارد واقعاً یک دگرجنسگرا است توصیه می‌کنم تا بدین وسیله بتواند تصمیم بگیرد که چطور رشد مردانگی خود را کامل کند."

دکتر ژوزف نیکولوسی ، رئیس انجمن ملی تحقیق و درمان همجنسگرایی

 

در "رشد مردانگی" آلن مدینگر به ما یک دستورالعمل عملی و نه ساده درباره سفر به مردانگی کامل ارائه می‌دهد. روش او پدرانه ، نجیب و محکم است. تاثیر او بر من به این گونه بود که در من شفافیت و شهامت بیشتری به وجود بیاید تا اینکه به عنوان یک پدر ، شوهر و همچنین رهبر انجمن مردانه‌تر شوم. او زندگی خودش و سالها خدمت در کلیسا را به گونه‌ای مستند می‌سازد تا برای کسانی که در حال غلبه بر همجنسگرایی هستند مفید واقع شود. حل کردن چالش گرایش به همجنس شفافیت این مساله را برای ما پررنگ میکند که مردانگی واقعی چیست ، چطور خداوند به ما کمک می‌کند و چطور ما باید از نارسیدگی بیرون آمده و به "برون وابستگی" توجه کنیم که شکل دهنده مردانگی کامل است. او مسائل سخت را با حساسیت و به شکلی رک و با نفوذی آرام ارائه می‌دهد. من "رشد مردانگی" را مشتاقانه دوباره برای رشد خودم مطالعه خواهم کرد و بدون هیچ قید و شرطی آن را برای هر مردی که می‌خواهد رشد کند ، پیشنهاد می‌کنم.

آندرو کامیسکی ، مدیر اجرایی انجمن "جویبار بیابانی"

آلن مدینگر یک پیشرو در حرکت "گی سابق" مسیحی بود او مدیر اجرایی اصلی اگزودس بین المللی در سال 1980 شد. اگزدوس بین المللی یک سازمان غیرتجاری برای افراد مسیحی مایل به بهبودی است. اگزدوس بین المللی ماموریت خود را رهایی از همجنسگرایی با کمک حضرت مسیح عنوان میکند. آلن مدینگر بعدا موسسه احیاء را بنیانگذاری کرد. موسسه احیاء یک موسسه برای مسیحیان است که با کلیساهای محلی همکاری کرده برای اینکه به مردان و زنان کمک کنند تا اینکه یک زندگی قلبا درست را از نظر جنسی داشته باشند.  او مولف "رشد مردانگی" است که در سال 2000 چاپ گردید و ترجمه آن را شما می‌توانید در این قسمت دانلود کنید. سرانجام بعد از 35 سال تغییر و خدمت به کسانی که گرایش ناخواسته به همجنس دارند در جون 2010 به رحمت ایزدی پیوست. 

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.


درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه

دکتر ژوزف نیکولوسی

در سراسر کتاب فرد تحت تاثیر تراژدی طعنه‌آمیزی از همجنسگرایی مردانه قرار می‌گیرد که در آن درمانجو شجاعانه تلاش می‌کند تا مردانگی از دست رفته خود را پیدا کند (مردانگی که بواسطه عملکرد ضعیف والدین و بدون هیچ خطایی از طرف فرد از دست رفته است) در حالیکه آن را در بدنهای مردان همجنس دیگر جستجو می‌کند. مولف روش‌های درمان جبرانی را شرح می‌دهد که اجازه می‌‌دهد فرد از حصار رفتار همجنسگرایی در آمده و به آزادی دست پیدا کند. 

-         دکتر چارلز سکاریدز ، مولف همجنسگرایی : درمان روانکاوی

 

یک کتابی که به طور شفاف به جنبه‌های رشدی ، فیزیولوژی ، روانشناسی اجتماعی ، خانوادگی ، میان فردی و هویت جنسی همجنسگرایی مردانه به طور شفاف می‌پردازد. خواندن این کتاب نه فقط برای کسانی که در حیطه سلامت روان فعالیت می‌کنند توصیه می‌شود بلکه سبک ساده‌ای که این کتاب دارد آن را برای کسانی که خارج از این حرفه فعالیت می‌کنند را نیز مناسب می‌سازد.

-         دکتر اروینگ بیبر ، نویسنده همجنسگرایی : یک مطالعه روانکاوی

 

این کتاب امید را برای کسانی به همراه خواهد آورد که نمی‌خواهند بوسیله تضادهای درونی‌شان یا بوسیله فشارهای سیاسی خارجی یک زندگی مخالف با آنچه آنها هستند و آنچه آنها می‌خواهند باشند ، داشته باشند.

-         پروفسور آتها جی. هورنر . نویسنده روابط شیئی و نفس در حال رشد در درمان

 

همزمان با موج آزادی همجنسگرایی هم در امریکا و هم در اروپا ، یک نیاز رو به رشد از طرف یک عده از افراد همجنسگرا که با شرایط درونی خود در جستجوی یک کمک دلسوزانه و سازنده و حتی‌المقدور به دنبال یک کمک بازساختی هستند ، با مشکل مواجه می‌شود. در این میان نیکولوسی یک مسیر جایگزین معقولی را پیشنهاد می‌‌دهد."

-         دکتر جرالد جی. ام وان دن اردوگ

 

از نیکولوسی باید برای دفاع کردن از یک جمعیتی که مورد غفلت قرار گرفته‌اند ، تقدیر و تشکر شود: مردان همجنسگرایی که گرایش جنسی‌شان را خود ناهمخوان دانسته و می‌خواهند تغییر کنند.

-         دکتر الین سیگل. نویسنده همجنسگرایی زنانه

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.

 

 

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید