کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

آیا تغییر واقعاً امکانپذیر است؟

مطلقا! ما تصدیق می کنیم از تجارب شخصی خودمان که تغییر در هویت ، رفتار ، علایق و آرزوهای جنسی امکانپذیر است. تغییری که برای ما رضایت و آرامش بزرگی به ارمغان آورده است. (قسمت حکایات تغییر را مشاهده کنید.)

شواهد تغییر:

شواهد حکایت گونه که تغییر امکانپذیر است فراوان می باشد. گواهی های شخصی در کنفرانسهای بهبودی و نوشته های درمان جبرانی در اینترنت بسیار فراوان می باشد.

(درمان جبرانی که به آن تغییر درمانی نیز گفته میشود یک نوع درمان در جهت تغییر جهت گیری جنسی افراد از همجنسگرایی به سمت دگرجنسگرایی به کمک روشهای روان درمانی میباشد. درمان جبرانی به گونه ای با همجنسگرایی روبرو می شود که به شکل درونی یک ارتباط شکسته شده با مردان را بهبود بخشد. بطور خاص ارتباط با پدران ، برادران ، همسالان مذکر و همینطور با حس درونی خودمان از مردانگی. درمان بر روی شناختن آن احساسات طرد شده و منزوی گشته و همینطور درمان آنها به شکل احساسی متمرکز می شود. که بخشی از این فرایند بواسطه برقراری یک رابطه دوستانه سالم با مردان همجنسگرا برای کمک به آنها انجام میشود. این همینطور بر حس تائید یک مرد نسبت به مردانگی اش تاکید می کند. تغییر خواسته های جنسی همانند یک محصول جانبی قویتر شدن هویت مردانگی و روابط مردانه می باشد.)

اما شواهد تغییر محکمتر از حکایتهای ذکر شده می باشد . در طول 50 سال تحقیق که شامل 48 مطالعه قابل ارجاع می باشد. داده ها و اطلاعات ثبت شده ای موجود می باشد که بیشتر از 3000 مورد تغییر در جذابیت ، هویت و عملکرد همجنسگرایی به دگرجنسگرایی را نشان می دهد .

 

راهی برای رهایی از همجنسگرایی

منظور ما از تغییر چیست ؟

آیا تغییر واقعاً امکان پذیر است؟

چرا تغییر؟

موضوع شرم و حیا نمی باشد؟

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

چرا این به کار نیامد؟

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

سئوالها و جوابها

یک سفر چهار وجهی

مردانگی

حقیقی بودن

تامین نیازها

تسلیم شدن

پروژه "همجنسگرایی و امکان تغییر":

"موسسه مسیری نو" در تورنتو کانادا در حدود 31 مطالعات تحقیقی بالینی ، مطالعات موردی شخصی و بررسی در مورد همجنسگرایی و امکان تغییر را در کتابها یا مجله های دانشگاهی بین سالهای 1952 تا 2003 جمع آوری و مورد ارزیابی قرار داده است. در این مطالعه محققان تغییرات گزارش شده و شواهد مدعی تغییر در رفتار ، جذابیتها ، خیال پردازی و هویت شخصی با موضوعات متفاوت در مطالعات و بررسی ها را مورد جستجو قرار دادند . در وبسایتشان ، نتایج جمعی از 28 مطالعه را به شکل خلاصه بیان گردید ه است و نتایج سه مطالعه دیگر به شکل جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

جمعا ، 28 مطالعه اطلاعات مربوط به 2252 مورد را ارائه می کند. محققان پروژه " همجنسگرایی و امکان تغییر" فقط موردهایی را برای بررسی انتخاب کردند که برای آنها اطلاعات کافی در گزارشات برای تخصیص دادن امتیازات جهت گیری جنسی کینزی وجود داشت ( بر اساس جهت گیری جنسی کینزی امتیازات از صفر (کاملا دگرجنسگرا) تا شش (کاملا همجنسگرا) درجه بندی میشوند.) آنها موردهایی را که امتیازات قبل از تغییر آنها کمتر از 5 بود ( جائیکه 5 عمدتا همجنسگرا است) و یا اطلاعات کافی برای تخصیص امتیاز اصلا در دسترس نبود را از ملاحظاتشان حذف کردند.

محققان دریافتند که حتی با در نظر گرفتن این شرایط محافظه کارانه تحلیل قبل و بعد تغییر ، تحقیق انتشار یافته به شکل واضح از نتایج ذیل پشتیبانی می کند .

1-     45 مورد از افرادی که کاملا و یا عمدتا همجنسگرا بودند (امتیاز کینزی 5 یا 6) یک جهت گیری جنسی کامل (امتیاز کینزی 0 ) پیدا کردند.

2-     287 نفر از افرادی که کاملا و یا عمدتا همجنسگرا بودند (امتیاز کینزی 5 یا 6) یک جهت گیری جنسی نیمه تمام ( امتیاز کینزی 1 یا 2 ) پیدا کردند.

3-     86 نفر از افرادی که کاملا و یا عمدتا همجنسگرا بودند به گونه ای که از روابط دگرجنسگرایانه لذت ببرند تغییر کردند. ( مطالعات گروه سوم نه بر اساس گزارشات سطح جذابیت بلکه بر اساس تغییر رفتارهای خارجی و گزارشات رضایتمندی صورت گرفته است.)

4-      بنابراین بر اساس معیارهای پروژه " امکان تغییر" شما 418 مورد روانشناسی انتشار یافته در مورد تغییر به دگرجنسگرایی را در اختیار دارید . ولیکن مطالعات حداقل 563 مورد که تغییر به سمت افزایش دگرجنسگرایی را تجربه کرده اند را نشان می دهد . ( عدد پائینتر به این خاطر است که محققان پروژه که معیارهای واحدی را به کار می گیرند، سالها بعد از یک رخداد برای خلاصه کردن بیش از 50 سال مطالعات منتشر شده گزارشاتی را که بر اساس معیارهای تحلیلشان نمی باشد را مستثنی می نمایند.)

بعضی امکان دارد ادعا نمایند که این مطالعات قدیمی میباشند فلذا منسوخ میباشند. اما باید به خاطر داشته باشیم که قدیمی و منسوخ به یک معنا نمی باشند. تحقیقات با گذر زمان ارزش خود را از دست نمی دهند ، همانند نان قدیمی. تحقیقات قدیمی می توانند بوسیله تحقیقات کلی تر ، با طراحی بهتر و جدیدتر مورد تائید قرار گرفته ، گسترش یافته ، مورد تفسیر مجدد قرار گرفته و یا اینکه مورد امتناع قرار گیرند . اما گذر زمان به تنهایی نمی تواند یک تحقیق را از درجه اعتبار ساقط نماید. و این امر قابل توجه است که این 31 تحقیق که در طی مدت 50 سال مورد بررسی قرار گرفته اند برای همیشه بدون تناقض تعدادی شواهد در مورد تغییر جهت گیری جنسی را نشان میدهند. 

منبع: : موسسه مسیری نو ، پروژه " همجنسگرایی و امکان تغییر" ، تورنتو ، کاناداد

سال

نام

انتشار

تعداد موارد

تعداد تجارب با حداقل مقداری تغییر به دگرجنسگرایی

تعداد تجارب با پروژه مذکور از کینزی 6/5 به کینزی 0/1

1952

پو ، جان اس

بررسیهای مربوط به روانکاوی

1

1

1

1958

هادفیلد ، جی. ای.

مجله پزشکی بریتانیا

9

6

6

1959

الیس ، آلبرت

مجله روانشناسی بالینی

1

1

1

1962

بیبر ، ات ال

کتاب: "همجنسگرایی : یک مطالعه وابسته به روانکاوی"

106

29-43

14

1965

مایرسون و زندگی

کتاب: "تغییر جنسی: ریشه های متعدد همجنسگرایی"

19

9

6

1966

مینتر

 مجله روانشناسی مشاوره

10

3

3

1966

هادن

مجله بین المللی گروه درمانی

32

12

12

1967

کایی

آرشیو روانپزشکی عمومی

؟

؟

--

1969

ولپ

کتاب: شیوه رفتار درمانی

1

1

1

1969

والاس

بررسیهای روانکاوی

1

1

1

1970

هاترر

کتاب: تغییر همجنسگرایی در مردان

143

49-67

12

1973

لیس و وینر

مجله امریکایی در مورد روان درمانی

1

1

1

1973

مک کرادی

مجله رفتار درمانی و روانپزشکی آزمایشی

1

؟

--

1973

مک کرادی

مجله تحلیل رفتاری کاربردی

2

2

1

1974

کانتون داتاری

آرشیو رفتارهای جنسی

54

44-49

15

1975

فریمن و میر

رفتار درمانی

11

9

4

1976

کالاهان

کتاب: روشهای مشاوره

1

1

1

1978

سکاریدز

کتاب: همجنسگرایی

45

20

20

1979

مسترز و جانسون

کتاب: دورنمایی از همجنسگرایی

67

29

12

1980

پاتیسون و پاتیسون

مجله امریکایی روانپزشکی

11

11

5

1980

بیرک

کتاب: رفتار همجنسگرایی : یک ارزیابی نو

29

18

18

1986

وان دن اردوگ

کتاب: ریشه ها و درمان همجنسگرایی

101

37

5

1992

اسچتر

مجمع بین المللی روانکاوی

1

1

1

1993

گلوین و سولی

مجله روانپزشکی بالینی

1

1

1

1994

برگر

مجله امریکایی روان درمانی

1

1

1

1994

مکلنتش

مجله مجمع روانکاوان امریکا

1215

276

276

1999

اشافر

مجله روانشناسی و الهیات 

140

؟

--

2000

اشافر

مجله روانشناسی و مسیحیت

248

؟

--

مجموع

 

 

2252

563 - 25%

418 - 19%

 

مطالعه انجمن نارس از درمانجویان درمان جبرانی:

علاوه بر 28 مطالعه که در بالا به شکل خلاصه بدان اشاره شد، پروژه " همجنسگرایی و قابلیت تغییر" درباره سه مورد دیگر گزارش می دهد. اولین آنها که توسط انجمن ملی برای تحقیق و درمان همجنسگرایی (نارس) در سال 1997 انجام گرفت ، مطالعه ای است از 882 نفر که مورد درمان جبرانی یا برنامه های اقدامی دیگر قرار گرفته بودند با این تلاش که تغییری در جهت گیری جنسی حاصل گردد.

بررسی بی نامی نشان داد که قبل از مشاوره و یا درمان 581 مرد و زن از مجموع 882 نفر یا به عبارتی 66% از کل افراد خودشان را منحصرا یا کاملا همجنسگرا ( کینزی 6 یا 5) مورد ملاحظه قرار می دادند. و 188 نفر دیگر (21% از افراد)خودشان را قبل از درمان بیشتر همجنسگرا تلقی می کردند.

بعد از درمان فقط 111 نفر (13%) خودشان را منحصرا و یا کاملا همجنسگرا می پنداشتند (کینزی 6 یا 5). با توجه به این نکته که بعد از درمان 470 نفر کمتر خودشان را در این دسته قرار دادند. و در حقیقت ، 282 نفر (32%) از افراد بعد از درمان خودشان را منحصرا یا تقریبا کامل دگرجنسگرا یافتند.(کینزی 0 یا 1)

افرادی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند همچنین کاهشهای چشمگیری در تناوب و شدت افکار همجنسگرایانه از خود نشان میدادند. بطوریکه 63% از افرادی که قبل از معالجه "غالبا" افکار همجنسگرایانه داشتند به 3% کاهش پیدا کرد. همین روند در مورد رفتارهای جنسی با شریک همجنس نیز مشاهد شد بطوریکه 30% از افرادی که قبل از درمان "غالبا" ارتباط جنسی با همجنس داشتند به 1% بعد از درمان کاهش پیدا کرد.

مطالعه گروه نارس از درمانگران:

مطالعه دومی همچنین بوسیله انجمن ملی تحقیق و درمان همجنسگرایی (نارس) در سال 1997 انجام گردید. اما این دفعه 206 درمانگر و مشاور که اشخاصی جویای تعییر از گرایش به همجنس را مشاوره داده بودند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. جمعا این 206 متخصص به طور کلی با حداقل 9702 درمانجوی همجنسگرا که به دنبال تغییر جهتگیری جنسی بودند کار کرده بودند.

بیشتر از 40% روانکاوان گفتند که بیشتر درمانجویانشان ( 61% یا بیشتر) اصولا یک جهتگیری دگرجنسگرایانه را (نه فقط در رفتار) پذیرفتند یا اینکه یک کاهش مشخصی را در افکار ، احساسات و رفتار ناخواسته همجنسگرایانه متوجه شدند. هر چند که بعضی هر دو نوع تغییر را گزارش کردند. بر اساس گفته های درمانگران ، به طور میانگین 47 درمانجوی هر درمانگر ، که به طور کلی 2350 درمانجو را شامل می شدند یک تغییر از همجنسگرایی به دگرجنسگرایی را تجربه کردند.

مطالعه اسپیتزر:

آخرین مطالعه از پروژه "همجنسگرایی و امکان تغییر" بوسیله روانپزشک دکتر رابرت ال اسپیتز انجام گرفت که در آن تجارب شخصی افرادی را که ادعا می کردند از همجنسگرایی به دگرجنسگرایی به تغییری دست یافته اند و حداقل زمان آن 5 سال بوده است را مورد مطالعه قرار داد. (این مطالعه در آرشیو رفتارهای جنسی در اکتبر 2003 به چاپ رسید). او 143 مرد و 57 زن را که به شکل عمد گرایش به همجنس را برای سالهای طولانی داشته بودند یافت و با آنها مصاحبه کرد. (که معیارش برای انتخاب حداقل 60 از 100 بود جایی که 0 نشان دهنده کاملا دگرجنسگرا و 100 نشان دهند کاملا همجنسگرا بود) و این افراد بعد از درمان یک تغییر دگرجنسگرایی بیشتر از 10 را تجربه کرده بودند که حداقل 5 سال دوام می داشت. 

اسپیتزر یافت که به شکل میانگین گرایش به همجنس در بین 200 مصاحبه کننده از 90 (در یک مقیاس 100 تایی) به 19 (در یک مقیاس 100 تایی) در طول 12 ماه بعد از تلاش برای تغییر کاهش پیدا کرد.

37 نفر (19%) از پاسخ دهندگان یک تغییر کامل را گزارش دادند که هیچ اثری از افکار ، خیال پردازی و یا آرزوهای همجنسگرایانه نداشتند.

119 نفر (60%) معیار اسپیتزر را درباره گرایش به جنس دیگر را به شکل خوبی درخود یافتند. (که هرگز و یا به ندرت افکار یا گرایش به همجنس را در طی روابط جنسی خود با جنس مخالف داشتند.)

مطالعات موسسه "پی سی سی"

"پی سی سی" ( مخفف لاتین کلمه "افراد میتوانند تغییر کنند") یک موسسه غیر تجاری برای حمایت و آموزش و کمک به کسانی است که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.  "پی سی سی" به خاطر برنامه "سفری به مردانگی" اش که در آخر هفته ها در ایالات متحده و انگلستان برگزار میشود معروف می باشد. "پی سی سی" یک موسسه مذهبی نمی باشد.

در کتاب " همجنسگرایی: استفاده از تحقیقات علمی در مباحثات اخلاقی کلیسا" روانپزشکان دکتر استانتون ال. جونز و دکتر مارک ای. یاهوز اطلاعات 30 تحقیق علمی را که بین سالهای 1954 تا 1994 انجام گرفت را به شکل خلاصه بیان می دارند. از بین این تحقیقات 13 تای آنها در جهت گیری جدید "همجنسگرایی و امکان تغییر" آمده است ولی 17 تای آنها نیامده است. این 17 مطالعه که در بین سالهای 1960 تا 1970 انجام گرفتند ، اطلاعاتی راجع به 327 مورد را شامل می شوند. از این بین ، 108 مرد و زن یک تغییر موفق در گرایش و/یا رفتار از کاملا همجنسگرا به کاملا دگرجنسگرا داشتند.

منبع: جان ، استانتون ال ، و یارهوز ، مارک ای، همجنسگرایی: استفاده از تحقیقات علمی در حوزه اخلاقی کلیسا

سال

نام ، مکان انتشار

تعداد موارد

تعداد مواردیکه حداقل بعضی تغییرات دگرجنسگرایی را گزارش می دهند.

1954

الیازبرگ ، روان درمانی گروهی

6

3

1958

هادن ، مجله امریکایی روانپزشکی

3

1

1960

باکنکامپ ، آرشیو روانپزشکی عمومی

1

1

1960

فینی ، مجله انجمن درمانگران

3

2

1961

لیتمن ، مجله بین المللی روان درمانی گروهی

1

در حین بررسی

1965

مانزر ، مشکلات موضوعی روان درمانی

18

5

1966

استون ، اسشنبر اند سریفید ، مجله بین المللی روان درمانی گروهی

1

در حین بررسی

1967

مدکالوه اند فلدمن ، مجله پزشکی بریتانیا

35

10

1967

سینجر اند فیشر ، مجله بین المللی روان درمانی گروهی

8

4

1970

جانسگار و اشماچر ، روان درمانی: تئوری ، تحقیق و تمرین

5

0

1970

مک کانفی ، مجله بریتانیایی روانپزشکی

40

10

1970

تراکس ، مولر و ترنی ، مجله علمی پزشکی لووا

20

در حین بررسی

1971

پیتمن ، دیونگ ، مجله بین المللی روان درمانی گروهی

6

3

1971

ترانکس و تورنی ، بیماریهای سیستم عصبی

30

20

1972

کوی ، روان درمانی و علم راون تنی

30

در حین بررسی

1974

بیرک ، مجله رابطه جنسی و ازدواج درمانی

66

14

1984

اسوارتز و ماسترز ،  مجله امریکایی روانپزشکی

54

35

 

مجموع

327

108 33%

یکی از آخرین انتشارات در این باره مورد روانشناسی حرفه ای : تحقیق و آزمایش در مجمع روانشناسی آمریکا می باشد . یک مقاله بوسیله دکتر وارن تروکمورتن " تجربه اولیه و یافته های بالینی مربوط به فرایند تغییر برای همجنسگرایان سابق" 11 مطالعه را خلاصه کرده و نتیجه گیری می کند: " بررسی ادبیاتی من با رویه های عمده سازمان سلامت ذهنی متناقض میباشد چرا که نوشته های من پیشنهاد می کند که جهت یابی جنسی هر چند یک شاخصه جنسی غیر قابل تغییر باشد ، کاملا انعطاف پذیر برای بسیاری از افراد است ، تغییری که در نتیجه درمان برای عده ای رخ می دهد ، به شکل کمکی برای بعضی کارگر می باشد و حتی برای برخی دیگر به شکل خود به خودی اتفاق می افتد."

این امر بدیهی است که ادعای این امر که هیچ مدرکی برای تغییر جهت یابی جنسی موفقیت آمیز وجود ندارد یا بر اساس بی اطلاعی گفته می شود و یا اینکه با هدف انکار کردن تغییر بیان می گردد. درمان جبرانی هنوز از درجه اعتبار ساقط نشده است .این فقط به سادگی از سال 1973 به دلیل رای حوزه مجمع روانپزشکان امریکا در حذف همجنسگرایی از فهرست بیماری روانی ، از معروفیتش کاسته شده است. هنوز مخالف این تحقیق ثابت نشده است. فقط به دلیل اصلاحات سیاسی هر زمان از مطرح شدن آزاد آن اجتناب شده است.

فواید پیگیری تغییر:

منتقدان دوست دارند که ادعا کنند که تلاش برای تغییر جهت یابی جنسی یک نفر ، فرد را در خطر افسردگی و حتی خودکشی قرار می دهد. هیچ شکی وجود ندارد که افرادی که تغییر را به علتهای نادرست ، یا روشهای غلط پیگیری کرده اند بموجب آن سهوا درگیریها و کشمکشهای درونی خود را افزایش داده اند به جای اینکه آن را کاهش دهند. موردهای بدشانسی در مورد درمان وجود دارند ولی این موردها چه چیزی را ثابت می کنند؟ جز اینکه این روش درمان یا کمک بخصوص مناسب و یا مفید برای آن اشخاص خاص در آن زمان نبود. و این امر این را ثابت نمی کند که این این روش برای هیچ کس دیگری مناسب و مفید نمی باشد. همانطور که غرغرهای عده ای کاتولیک توخالی ثابت نمی کند که کاتولیک بودن برای همه مضر است. خصوصا وقتیکه شواهد مشخصی وجود دارد که دیگران از آن منفعت دیده اند.

دکتر رابرت اسپیتزر هیچ گواهی دال بر آزار دیدن 200 نفر از افرادی که او در درمان جبرانی یا کمکهای مذهبی "اکس-گی" (نهضتهای "اکس گی" متشکل از افراد ، گروههای پشتیبان و سازمانهایی است که به افرادی که مایل به منع گرایشات ناخواسته به همجنس خود میباشند کمک می کنند که در این راستا بتوانند گرایشات دگرجنسگرایانه خود را رشد داده و در نهایت رابطه با جنس مخالف برقرار کنند.)  مورد مطالعه قرار داده بود نیافت. او بیان کرده است که "برعکس ، آنها گزارش دادند که در بعضی موارد منافع حاصل شده بیشتر از تغییر جهت گیری جنسی بوده است."

تحقیق گروه نارس در مورد 882 مورد مرد و زن نشان داد که درمان برای سلامت روانی آنها مفید بوده است و تا حد زیادی آنها توانسته بودند از گرایشات به همجنس جلوگیری کرده و یا اینکه آن را کاهش دهند. آنها همینطور قاطعانه بیان کردند که تجربه مثبتی در یک سری مسائل مثل پذیرش خود ، اعتماد به جنس مخالف ، عزت نفس ، پایداری احساسی ، رابطه با خداوند و افسردگی پیدا کرده اند. فقط 7% از شرکت کنندگان اظهار داشتند که آنها وضعیت بدتری در بین سه تا هفده شاخص بهزیستی روانشناسی داشتند.

ما این امر را بهتر میتوانیم در یافته های گروه "پی سی سی" ببینیم:

جیسون می نویسد: " این سفر سخت ترین کاری بوده است که تابحال من انجام داده ام ، اما ارزشش را داشت. امروز من یک مرد متفاوت هستم. قوی تر ، سالم تر ، سرزنده تر ، با اعتماد به نفس بیشتر و پخته تر. من یک پدر بهتر هستم ، یک شوهر بهتر ، یک دوست بهتر ، و یک بنده خدای بهتر ، من هرگز آرامش ، رشد و شفایی را که تجربه کرده ام با هیچ چیز دیگر در این دنیا معاوضه نمی کنم .

جری مینویسد : " من در نقطه ای در زندگی ام هستم که همجنسگرایی دیگر برای من یک چالش نمی باشد. من مجبور بوده ام که بر بسیاری از موانع چیره شوم موانع روانشناسی ، معنوی و احساسی تا بتوانم به نقطه ای برسم که بر هر وسوسه ای فایق شوم. من حالا از زندگی ام خیلی خرسندم. من دیگر همجنسگرایی را در زندگی ام نمی خواهم. من دیگر به آن احتیاج ندارم. امروز من خودم را با دیگر مردان دگرجنسگرای به عنوان همتاهای خودم انطباق می دهم . برادران من و هم پایه های من . من به همسرم عشق می ورزم. من یک شوهر و یک پدر هستم .

تام مینویسد : " من حالا کاملا احساس می کنم که به شکل موفقیت آمیز از همجنسگرا و دوجنسگرا به دگرجنسگرا تغییر یافته ام. تغییر بی نهایت رضایت بخش و پربار است. من شروع به قرار ملاقات با خانم ها گذاشتم به خاطر اینکه من یک رابطه سالم می خواستم که مدتهای زیاد طول بکشد. من با یکی از آنها در نهایت ازدواج می کنم. من حالا یک مرد قوی تر هستم ، آماده تر برای اینکه در یک روابط صمیمی قرار بگیرم ، با چیزهای بیشتری برای ارائه دادن به عنوان یک مرد."

آنهایی که می خواهند اعتقاد داشته باشند ، آنهایی که قلبشان بر زمزمه های حقیقت باز است خواهند دانست که تجاربی که ما با شما در میان می گذاریم حقیقی است و برای ما کارآمد بودند.

 

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید