کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

منظور ما از تغییر چیست ؟

بعضی از افراد شاید سهوا به این شک بیفتند که منظور ما از تغییر یک  تحول 180 درجه از 100%  رفتار ، علاقه ها ، جذابیتها و افکار همجنسگرایانه به 100%  دگرجنسگرایانه برای همیشه بعد از آن باشد. بعضی از منتقدان عقیده دارند که هر چیزی کمتر از آن یک تغییر واقعی به حساب نمی آید. بعضی از منتقدان به دنبال فقط یک تغییر 170 درجه و یا فقط یک تغییر 90 درجه می باشد و بعد فریاد "شکست" را سر می کشند.

حقیقت این است که هر تغییری که برای ما بی نیازی ، آرامش و رضایت بیشتری به ارمغان آورده و از طرفی خجالت ، اندوه و سیاهی کمتری برای ما به ارمغان آورد یک تغییری است که واقعاً ارزش پیگیری آن را دارد.

برای بیشتر افرادی که به دنبال تغییر هستند، دگرجنسگرایی هدف غایی محسوب نمی شود. بلکه آنها به دنبال آرامش و شادی در زندگی هستند.

و برای ما آرامش و شادی تنها مشروط به مسائل جنسی نمی باشد . بلکه مشروط به زندگی موافق با ارزشها، اعتقادات و اهداف عمیق ما در زندگی می باشد.

بنابراین بر خلاف کسانی که هیچ تغییری کمتر از 180 درجه را تغییر به حساب نمی آوردند . آن دسته از ما که واقعاً تغییر را در زندگی خود احساس می کنند با یک تغییر کوچک نیز احساس خرسندی می کنند.

راهی برای رهایی از همجنسگرایی

منظور ما از تغییر چیست ؟

آیا تغییر واقعاً امکان پذیر است؟

چرا تغییر؟

موضوع شرم و حیا نمی باشد؟

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

چرا این به کار نیامد؟

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

سئوالها و جوابها

یک سفر چهار وجهی

مردانگی

حقیقی بودن

تامین نیازها

تسلیم شدن

-          تا اینکه از همجنس خواهی مداوم رها شوند.

-         تا اینکه رابطه دوستانه غیر جنسی با مردان دیگر به شکل عمیق ایجاد کنند و به یک گروه از مردان تعلق داشته باشند.

-         تا اینکه یک ازدواج شادمانه داشته باشند ، تا اینکه یک پدر دوست داشتنی شوند.

-         تا اینکه زندگی داشته باشند که در راستای خواست خداوند از ما باشد.

بسیاری از ما انتظار دیگری نداریم.

 

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید