کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

چرا تغییر ؟

چرا تغییر؟ چرا ما بایستی انگیزه پیدا بکنیم و بر خلاف ظاهرا میل طبیعی خود همه کارهای سختی که در این وب سایت توضیح داده شده است را انجام دهیم؟

مطالعه : چه چیزی به شما برای تغییر انگیزه می دهد؟

در سال 2006 " پی سی سی" افراد عضو گروه آنلاین را مورد همه پرسی قرار داد. که در آن لیستی از فاکتورهای احتمالی که بعضی مردان به عنوان انگیزه تغییر ذکر کرده بودند تهیه شد و از آنها پرسیده شد که چه اندازه هر کدامیک از موارد زیر به شما درباره تغییر انگیزه می دهد. جمعا در حدود 189 پرسشنامه کامل گردید.

عامل های متعدد:

به طور میانگین هر پاسخ دهنده 14.1 فاکتور از 18 فاکتور را عاملی برای تغییر ذکر کردند که از این بین 9.5 فاکتور ، فاکتورهای اصلی و 4.6 فاکتورهای انگیزه دهنده بودند.

راهی برای رهایی از همجنسگرایی

منظور ما از تغییر چیست ؟

آیا تغییر واقعاً امکان پذیر است؟

چرا تغییر؟

موضوع شرم و حیا نمی باشد؟

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

چرا این به کار نیامد؟

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

سئوالها و جوابها

یک سفر چهار وجهی

مردانگی

حقیقی بودن

تامین نیازها

تسلیم شدن

مهمترین عاملهای انگیزه دهنده تغییر:

1-     آرزوی التیام یافتن زخمهای احساسی که ریشه های گرایش به همجنس را باعث می شدند - 91%  (یک عامل محرک اصلی برای 77% از پاسخ دهندگان)

2-     ارزشهای شخصی- 90% (عامل اصلی برای 60% افراد)

3-     پیش بینی فقدان شادی در زندگی همجنسگرایانه 90% ( عامل اصلی برا 63% افراد)

4-     معنویت 87% (عامل اصلی برای 68% افراد)

5-     میل به روابط دوستانه غیرجنسی با مردان 68%  (عامل اصلی برای 63% افراد)

6-     وجدان شخصی 86% (عامل اصلی برای 63% از افراد)

دیگر عوامل انگیزه دهنده تغییر:

1-     فشار خارجی از اطرفیان 55% (عامل اصلی برای 22% پاسخ دهندگان)

2-     ترس از بیماری 56% ( اصلی برای 25%)

3-     عدم امکان یافتن روابط همجنسگرایانه مطلوب 56% (اصلی برای 30%)

4-     ترس از طرد شدن 65% (اصلی برای 25%)

5-     شرم 73% (اصلی برای 41%)

گزیده هایی از گفته های پاسخ دهندگان درباره : چرا تغییر؟

-         "من متوجه شدم که به دنبال یک پدر- نماد به غیر از پدر خودم بودم."

-         " من می خواهم زخمهایی را که در اثر سوء استفاده جنسی و یا دیگر استفاده های مردان بر من وارده شده را بهبود بخشم."

-         "خواسته های همجنسگرایانه من در یک کمبودی ریشه دارد که من احساس می کنم و میخواهم مرد دیگری که آن را برآورده کند. (در مقایسه) خواسته های دگرجنسگرایانه من از حسی می آید که من می خواهم از ویژگیهای زنانه خود را غنی سازم. "

-         "من این را (همجنسگرایی را) به عنوان یک راه نابسنده و نادرست برای آذوقه رساندن به احتیاجات احساسی می دانم که به شکل صحیح در دوران کودکی و یا نوجوانی برآورده نشدند. "

-         "این احساسات همیشه با ارزشهای اخلاقی من در تضاد بودند. آنها رنج زیادی را برای من باعث شده اند وقتیکه در روابط دوستانه ام با مردان ظاهر شدند."

-         "من واقعاً باور دارم که نمی توانم در یک زندگی همجنسگرایی خوشحال باشم و خیلی امیدوارم که تغییر امکانپذیر است. این به من انگیزه می دهد که به دنبال تغییر باشم. "

-         "من یک رابطه خوب با خداوند دارم و هر آنچکه مانع برقراری این ارتباط شود را نمی خواهم. این یک مانع خیلی بزرگ در رابطه من با خداوند بوده است. من می خواهم زندگی که خداوند برای من می خواهد را زندگی کنم ، نه اینکه راحت ترین مسیری را دارم انتخاب کنم. "

-         "من در مسیر رهایی از گرایش به همجنس ، جویای یک رابطه بهتر با خداوند هستم که خواست خداوند اینچنین است."

-         "من دریافتم که احساسات همجنسگرایانه با رفاقت مردانه خالص ناسازگار است."

-         "داشتن یک رابطه دوستانه سالم با همجنس بسیار مناسبتر است. من تصمیم گرفتم آنهایی را که قبلا نسبت به آنها میل جنسی در گذشته داشتم به عنوان یک همنوع بشناسم و گرایش به همجنس به شکل ناگهانی فرو نشست."

-         "من می خواهم که با مردان به شکل غیر جنسی ارتباط برقرار کنم. من مدتها زیادی با مردان ارتباط جنسی داشتم ولی این ارتباطات هیچوقت خواسته هایی را که من انتظار داشتم برایم برآورده نکرد. حالا که من روابط سالم با دوستان مذکر خود دارم ، احتیاجاتم برآورده می شود. من خوشحالتر از هر زمانی هستم که قبلا بوده ام ."

-         "هر وقت که تسلیم این رفتارها و احساسات (همجنسی) شده ام بی هیچ شک بعدا احساس اشتباه ، غلط و خود- تخریبی را داشته ام . "

-         "من اعتقاد دارم که شادی در زندگی ام هنگامی جریان دارد که عاشق یک زنی شده ام ، با او ازدواج کرده ام و بچه هایی که ثمر این ازدواج هستند روابط مرا هر روز پربارتر و زیباتر می کنند. "

-         "من می خواهم به پیمان ازدواجم وفادار بمانم."

-         "من میخواهم که خوشحال باشم و خرسندی برای من به معنی زن و بچه و یک خانواده دوست داشتنی است."

-         "گرایش به همجنس به من اجازه نمی دهد که خود را به عنوان یک مرد بشناسم."

-         "من می خواهم که به مرد بودن خود افتخار بکنم. در حالیکه این احساس را نداشته ام."

-         "من می خواهم دقیقا مشابه جنسیتی شوم که خداوند به من عطا کرده است ، تا اینکه کاملا مرد شوم."

-         "من می خواهم احساس کنم ، فکر کنم ، نگاه کردم ، انجام دهم ، باشم و زندگی کنم مردانگی خالص را منطبق با چهره و قلبی که خدایی است."

-         "بعد از دور شدن از زندگی همجنسگرایی ، من متوجه می شوم که همجنسگرایی یک جایگزین اشتباه برای یک حس مطمئن از هویت مردی است."

 

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید