کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

ی ی یی

ی ی یی ϐی ی. ی یی ϐیی ی ی .

ی

- ی

-

- ی ی یی
- ی
- ی ی
- ی ی
-
- ǘ ی
- ی ی
-
-
- ی
- ی

یی ی یی ی یی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی . ݘ ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی . ی ی ی. یی ی ی یی Ԙ ϐی ی ی یی ی ϐی ی.

ی ی ی یی ی ی یی ی Ș Ȑیی یی ی. ی یی یی یی ی ی .

ϐیی ی 捘 Ԙی . ی ی ی ѐ ی ی. ی ی 捘 ی Ԙ ی ی ی. ی јی ی ی ی ی 捘 . ی ی ی ی ϐیی ی ی ی.

یی یی ی ی ی ی ی ی ی یی یی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑی. ی ی ی ǘ ی ی Ș ی ژӝ . ی ی ی Ș ی ی ی ی ی .

ی

ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی. ی Ǎ. ǘ ی ی " ی یی ی یی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی .

1- ی ی ییی: ی ی ی یی ی ی. ی یی ییی ی.

2- ی ی . یی ͘یی ϐی ی ی ی یی ی ی ی ی.

3- ی . ی ی ی ی Șی ی یی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی Ԙ ی یی ی یی Șی ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی. ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ یی ی ی ی.

ی ی ی یی ی ی ی ی Șی ی ی ی ی ی. 

ی ی ی ی ی Ȑیی. ی ی ی ییϡ ی ی ی یی . ی ی ی Ȑیی ی یی ی ی ی ی یی یی. ی ی ی ی Ԙ . ی ی ی ǘ ی یی ی Ԙ ی ی . یی یی. ی .

ی Ȑیی ی

  ی ј ی یی ی ی ی. ی Ԙی ی ј ی Ȑیی ی . ی ی Ԙ ј ی ی Ԙ ی ی.

ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ј ی .

ی یی ی ی ی ی ǐ ʘی . ی ی ی (ی ی یی ... ) ی .

ی ی . ی ی ی ی Ȑ ی ی ی. ی ی ϐی ǐ یی ϐی یی ی یϿ ی ی :

         ی ی ی یی ʝیی ϐی ی Ȑیی.

         ی Ȑ ی.

         ی ی (1) ی ی ی ی ی ی (2) ی ی ی یی ی ی یϐی .

ی

ی ی ی یی. ی ی " ݘ ی" ی "ی ی." ی ی ی Ӑیی ی. ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یԝی ǐی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ϐی ی. ی ی ϐی یی یی ی ی. ی ϐی ی ی یی ی ی. ی ی ی یی. یی ی ی. ی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی ی ی ییی ϐی ی ی.

ی ی ʝ Ԙ ی ی ی. ی ی . ی . ییی Ԙ ی ی. Ԙ ی ی.

Ȑ

Ȑیی ی ی . ϐی Ȑی ی ی ی. ی ی ی ی Ȑ ی ی ی (ی ی ... ). Ȑیی ی ی ی.

ی ی Ȑیی Ȑ ی :

         Ԙ ی ȁیی.

         ی ی ی ی ی ی ی ی .

         یی ی ی ی .

         ی ی ییی ی ی یی.

         ی . ی ی ی ی ی. ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ϐی ی ی ی.

ی یی " ی یی یی یی یی ی ی یی. ی ی ی ی.

ی ی یی ی Ȑ یی ی ی یی ی Ȑ . ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ǐ ی Ԙ ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی Ȑ ی. ی ی ی ȁ. ی یی ی. ǐ ی ی ی یی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ یی 捘 ی.

ی

ی ی ی ی ی ی یϐی . ی ی یϐی ی ǐ ی ی. ǐ ی ی ی ی ی یی یϐی .

ی ی ی ی ی ی ی. یی ی ǐ یی ی ǐ یی ی ی ی ی. ی. ی ی ی یی . ی ی یی ی ی ی یی ی ی.

ی ی یی ی ی ی ی ϐی ی ǐ ی ی. ی یی ی ی. ی ی ییی ی ϐی Ȑییϡ یی ی ϐی ی یی. یی ی ی ی ی ی ی.

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید