کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

ی

ǐ یی Ԙ ی (Ӑیی) ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

 

 

ی ی یی

ی ی Șی یی ϐی ی. ȝ ی ϐی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی Ȑیی ی ی.

ی

ǐ یی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. ی یی ی ی . ی ی ʐی ی ی ی ی ی. ی ی ی Ȑی : ی ی ی ی ی ی ی ییی ی Ȑ ی ی ی ی ی ی Ȑی ( ی ی ȍ )

ی

ی یʝی ی ی ی ی ј ی. ی ی ی ј ی ی ی یی . ی ی ی ی یی ی ی .

ی ی

ی ی ی ی ی یی ј یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی : ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی

 ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ј ϐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ș ی Ș.

ی ی ی ی ȝیی ϐی ی ی ی Ґ . ی یی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی.

ی ی ی یی ی ییی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی Ș. ی یی : ј یی یی ی ی ی یی ی ی ԝ ی یی ی Ӑیی.

ǘ ی

یی یی ј ی ی ی ییی. ی ǘ ی Șی ی ی ی یی ی ی یی. ی ی ی ی ی یی ی یی. ی ی ی یی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی

یی ی ی ی ی ی ی ϐی ی. ی یی یی یی ی ی ǘی ی ی ی . یی ی ی ϐی ی ی ی .

ی ی یی ی. ǐ ی Ӑیی ی ј یی ی ʝ ییϿ ی ی Ԙ ی یی ی ی ی ȁیی. ی ʝ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ʝ ی ј ی ی یی.

ی ی ی یی یی ی ی ی. یی یی ی Ԙʝ یی ǘیی ی.

ی

یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ș. Ԙ یی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی ԝی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی

ϐی ی ی یی ی ی. ی ی Ԙ ی ǐ Șی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ی. " ی Ԙ ی یϐ ی ی ی ی ی یی."

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید