کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

هویت گی چیست؟

واژه های گی (اشاره به مردان) و لزبین (اشاره به زنان) فقط شامل احساسات و رفتار شخصی نمیباشد ، بلکه یک هویت اجتماعی ، فرهنگی و   سیاسی را توصیف میکند.

علاوه بر کشمکش شخصی که در شما شدت دارد ، چالشهای بیرونی نیز وجود دارند که ممکن است سختیهای بیشتری برای حل مشکلات گرایش به همجنس بوجود بیاورند. این قسمت بیان میکنه که اگر یک نفر یک هویت گی را پذیرفته باشه و جذب یک تشکل گی با علایق مشترک و روابط محکم شده باشد ، این ممکن است برای او سخت تر باشد که آنها را رها کند.

شناخت گرایش به همجنس

وصیف گرایش به همجنس

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

گرایش جنسی

 

رشد یک هویت گی

تعارض شخصی با احساسات همجنسخواهی یک چالش درونی سختی را بوجود میاره. بعضی افراد بعد از سالها تلاش برای پیدا کردن جواب و موفقیت اندک در سعی برای تغییر احساساتشان ممکن است متقاعد شده باشند که احساسات گرایش به همجنس آنها مادرزادی است و آنها غیر قابل تغییرند و اینکه آنها یک هویت گی را بپذیرند که در نهایت باعث مشکلات درونی آنها بشود که برای آنها نومیدی و رنج بسیار بوجود بیاورد. پذیرش یک هویت گی به شکل ضمنی دلالت بر مسائل متعددی دارد به خاطر اینکه "گی" بودن فقط احساسات شخصی را شامل نمیشه بلکه یک هویت سیاسی و اجتماعی را توصیف میکنه. هنگامیکه آنها با افراد گی دیگر ارتباط برقرار میکنند آنها تا حد زیادی خودشون را مورد پذیرش می بینند و برای اولین بار شاید در زندگیشون احساس بکنند که با این گروه سازگارند. به خاطر اینکه آنها اغلب احساس میکنند که دنیا همیشه آنها را نا امید کرده و یا آنها احساس میکنند که از طرف دنیا طرد شدند ، آنها به همدیگه رو میارند تا اینکه از همدیگه دفاع بکنند. آنها آنجا احساس امن و راحتی دارند و حس میکنند که در خانه خودشان هستند.

انجمنها و فرهنگ گی

شهرهای بزرگ مناطق مجزایی داره جائیکه افراد گی تمایل دارند در آنجا زندگی کنند و یا برای تفریح در آنجا اجتماع کنند. افرادی با هویت گی اغلب به شهرهای بزرگ میرند جائیکه آنها بتوانند یک جماعت گی بزرگتری را پیدا کنند. آنها تمایل دارند که به همدیگه اعتماد کنند و در معاملات شخصی و کاری برای همنوعانشون ترجیح قائل بشند و آنها در جماعت گی آسایش را پیدا میکنند به این علت که آنها احساس پذیرشی را پیدا میکنند که هرگز در بین اعضای خانواده ، کلیسا ، دوستان و همکلاسیها پیدا نکردند.

اگر شما مدتی را با یک جماعت گی زندگی کرده اید و حالا مصمم هستید که میخواهید آن را رها کنید ، در این حالت شما ممکن است چالشهای بیشتری در زندگی خود علاوه بر مشکلات گرایش به همجنس داشته باشید ، که باید به آنها غلبه کنید. اگر سیستم حامی شما وابسته به یک تشکل گی ، و دوستان گی میباشد ، شما ممکن است نیاز داشته باشید تا از آنها جدا شده و دوستان جدیدی پیدا کنید تا اینکه شما را در حل کردن مسائل مربوط به گرایش به همجنس حمایت کنند.

برای مطالب بیشتر مطالعه کنید: نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید