کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

گرایش جنسی

گرایش جنسی به جنسیتی اشاره میکند که یک فرد به آن گرایش پیدا کرده و امیال شهوانی و عاشقانه فرد ، خیال پردازیها و احساسات خودبخودی فرد را شکل میدهد. واژه های ترجیح جنسی و طبیعت جنسی نیز معانی مشابه ای دارند.

به طور معمول یک فرد میتواند اصولا دگرجنسگرا (کانون توجه اصولا افرادی از جنس مخالف هستند) ، همجنسگرا (کانون توجه افرادی از جنس موافق) ، دوجنسگرا (بشکل بالقوه هر دو جنس یا هر جنسی) یا غیر جنسی (بدون هیچ میل جنسی به هیچ جنسیتی) باشند.

 

شناخت گرایش به همجنس

توصیف گرایش به همجنس

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

گرایش جنسی

 

واژه گرایش جنسی ممکن است به "هویت" یک فرد نیز اشاره کند ، که ممکن است یک امر انتخابی باشد یا اینکه یک بیانی از ویژگی درونی باشد. این همچنین ممکن است استفاده شود برای اینکه رفتار جنسی را توصیف کند. گرایش جنسی همچنین یک عبارت قانونی است که در قانون استفاده میشود برای اینکه از تبعیض مبنی بر همجنسگرایی ، دگرجنسگرایی و دوجنسگرایی جلوگیری کند.

طبقه بندی افراد بر اساس گرایش جنسی آنها بحث برانگیز است. مفهوم گرایش جنسی ( به معنی ضمنی همجنس ، جنس مخالف ، دو جنس و یا هر گرایش خودبخودی دیگری) لزوما یک ویژگی انسانی تعریف شده نمیباشد. به عبارت دیگر افراد به شکل موروثی دگرجنسگرا ، همجنسگرا یا دوجنسگرا نمی باشند. حیوانات و انسانها به شکل معمول و طبیعی به جنس مخالف گرایش دارند. رشد علایق جنسی انسان به شکل طبیعی به گرایش به جنس مخالف منجر میشود. در بعضی موارد ، بلوغ احساسی فرد را از پذیرفته شدن در جریان اصلی رشد دگرجنسگرایی باز میدارد و به شکل گرایش به همجنس خودش را نشان میدهد. دکتر ویلیام کنسیگلیو توضیح میدهد که گرایش به همجنس " چیزی نیست که یک فرد از زمان تولد آن را داشته باشد بلکه این یک انحراف جنسی است وقتیکه جریان دگرجنسگرایی که بوسیله خداوند خلق گردیده متوقف بشود. همجنسگرایی یک جنسیت جایگزین یا گرایش جنسی نمیباشد ، بلکه یک انحراف احساسی است که بواسطه رشد احساسی سرکوب شده و متوقف شده در رسیدن به جریان دگرجنسگرایی بوجود آمده است. " اما خبر خوب اینجاست که این شرایط قابل تصحیح هستند. "وقتیکه این موانع  به شکل موفقیت آمیزی کاهش یافته ، حذف شده یا پاک شوند گرایش جنسی فرد میتواند طبیعت دگرجنسگرای خود را ادامه دهد که به سمت خروجی مناسبی که خداوند طراحی کرده است جریان میابد. که آن یک جلوه هیجانی جنسی بالغ و کامل در ازدواج با یک شخص از جنس مخالف میباشد. "

گرایشات جنسی به همجنس غیرواقعی و متمرد نیستند. مساله ترس و یا جنگ بر علیه همجنسگرایی نمیباشد. این در واقع یک تلاش ناخودآگاه برای پر کردن نیازهای احساسی عادی است و وقتیکه این نیازها برآورده بشوند ، یک فرد میتواند دوباره شروع به پیشروی به سمت بلوغ دگرجنسگرای کامل خود کند.

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید