کمک به افرادی که گرایش ناخواسته به همجنس خود دارند.

|صفحه اصلی سایت|   شناخت   |   بهبودی   |   حکایات    |موضوعات مهم|   مقالات   |   کتاب   منابع   | پشتیبانیدرباره ما

منابعی برای آقایان

توجه: منابعی که در ذیل معرفی شده اند فقط جهت اطلاع میباشد.  اینکه سازمانی در اینجا معرفی شده است به معنی توصیه و یا تائیدی از طرف ما نمیباشد.شما ممکن است با توجه به قابلیت دسترسی به آنها و اعتقادات شخصی خود بخواهید به یک یا چند گروه از سازمانهای ذیل بپیوندید.

عزیزانی که به زبان انگلیسی آشنایی دارند میتوانند عضو گروه پشتیبان سازمان "پی.سی.سی" (افراد میتوانند تغییر کنند) در آدرس ذیل شوند که با عضو شدن در این گروه میتوانند از تجارب و توصیه های افرادی که سفر بهبودی را گذرانده اند و نیز افرادی که هنوز در مسیر بهبودی قرار دارند بهره مند شوند.

http://www.peoplecanchange.com/support/online.php

 

 

منابع

منابع صوتی و تصویری

لیست کتابها

منابعی برای آقایان

منابعی برای همسران

منابعی برای خانواده و دوستان

منابع مرجع دیگر

P.A.T.H.

P.A.T.H.: Positive Alternatives To Homosexuality is a non-profit coalition of organizations that help people with unwanted same-sex attractions (SSA) realize their personal goals for change.

Experiential Healing Retreats & Trainings

SSA-Specific

Masculine Healing (General)

Telephone Support

Online Support

  • People Can Change - Men's Group, Give & receive support for change
  • North Star International (Latter-day Saint) - Specially aimed groups: Youth, Young Adults, Men, Married Men, Couples, Sexual Abuse Survivors, HIV/AIDS, Transgender/Intersex/Gender Identity

Men's Groups (not SSA related)

12-Step Groups

Faith-Based Ministries

دانلود کتاب

 صفحه اصلی سایت

    عناوین توصیه شده :  

رشد مردانگی

به دنیای مردان دوباره وارد شوید!

 

درمان جبرانی همجنسگرایی مردانه  

ژوزف نیکولوسی

 

 

 

نهضت حقوق گی و طرفداری افراطی از گی

علتهای ریشه ای ، پیامدهای همجنسگرایی

راه حل ما: یک سفر چهار وجهی

چگونه بر رفتار همجنسگرایی غلبه کنید